Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Mae enwau lleoedd Cymru, a'r straeon y maen nhw'n eu hadrodd, yn cael eu dileu

Mewn erthygl yn The Conversation, mae'r Athro Rhys Jones o'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn trafod dileu enwau lleoedd Cymru a'r awydd cynyddol i'w diogelu ac i warchod eu hanes.

Diolch i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth am "flwyddyn o gynnydd mawr"

Mae Cadeirydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth wedi diolch i staff a myfyrwyr y sefydliad ar ôl blwyddyn o gyflawniadau sylweddol sydd wedi'u hamlygu yn yr adroddiad blynyddol diweddaraf.

Rhyfel Wcráin: mae agweddau at fenywod yn y fyddin yn newid wrth i filoedd wasanaethu ar y rheng flaen

Mewn erthygl ar gyfer The Conversation, mae Dr Jenny Mathers o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a'r ysgolhaig o Wcrin, Anna Kvit, Cymrawd Ymchwil Gwadd yng Ngholeg Prifysgol Llundain yn trafod newidiadau mewn agweddau cyhoeddus yn Wcrin tuag at fenywod yn gwasanaethu yn y fyddin, ac a fydd yr agweddau hynny'n newid yn ôl wedi'r rhyfel.

Y Frwydr dros Harddwch - pam ei bod yn bwysicach nag erioed

Bydd y Fonesig Fiona Reynolds DBE yn cyflwyno darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhan o'r dathliadau i nodi 150 mlwyddiant y sefydliad.