Newyddion a Digwyddiadau

Llun yn dangos meicroffon (yn agos) ar lwyfan

Cadw i fyny â'r newyddion diweddaraf yn Adran y Gyfraith a Throseddeg

Rydym yn cynnal cynadleddau a digwyddiadau eraill sy'n gysylltiedig â'n gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyhoeddi newyddion am ddigwyddiadau ac yn cynnwys gwybodaeth am bethau rydym yn dymuno eu rhannu â chi ar ffrydiau ein cyfryngau cymdeithasol.

 

CYNHADLEDD AR-LEIN - 21 GORFFENNAF

Gwrandawiadau llys o bell wedi Covid - Cofrestrwch yma
Manylion pellach

RHAGLEN

9.30

HHJ Milwyn Jarman QC, Barnwr

Back to the Future? Are remote hearings here to stay?

10.30

Siân Pearce, Cyfreithiwr, Cyfiawnder Ceiswyr/Newfields Law

SpeedBumps or Roadblocks? Interpretation and Remote Hearings in the Immigration Tribunals.

11.30

Dr Julie Doughty, Prifysgol Caerdydd ‘Remote hearings in the family court.’

12.30

CINIO

1.30

Dr Catrin Fflûr Huws, Dr Rhianedd Jewell,
Dr Hanna Binks, Leonie Schwede
Prifysgol Aberystwyth

Gwrandawiadau o bell a theatr ddeddfu

(yn Gymraeg)

2.30

Janet Clark, HM Courts and Tribunals Service

Evaluation of Remote Hearings During the Covid Pandemic

3.30

Claire Jones, Tribunal Judge Agricultural Property Tribunal for Wales

A crash-course in remote-hearing practice

4.30

Owain Rhys James and Crash Wigley
Siambrau Civitas (i'w gadarnhau)

5.15-5.30

Sylwadau i gloi


Dysgwch fwy am newyddion yr adran ar ein safleoedd Facebook a Twitter.

Cynadleddau i ddod