Canolfan Gerdd

Ysgoloriaethau Cerdd

Mae Ysgoloriaethau cerdd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig amser llawn sydd wedi cael cynnig o unrhyw fath. 

 

Y Cerdyn Cerdd

Mae aelodaeth i'r Ganolfan Gerdd wedi’i atal dros dro oherwydd cyfyngiadau canllawiau’r Llywodraeth o ganlyniad i COVID-19.