Ar leoliad

02 Ionawr 2013

Ffilmio cyfres dditectif newydd wedi dechrau yn y Brifysgol.

Gofynion mynediad ac ehangu cyfranogiad

11 Ionawr 2013

Yr Is-Ganghellor a’r Athro Martin Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Cysylltiadau a Menter, yn pwysleisio pwysigrwydd bod yn hyblyg wrth dderbyn myfyrwyr i'r Brifysgol, a thanlinelli’r manteision o ymdrin ag ymgeiswyr yn unigol.

Mwy o fwyd am lai

15 Ionawr 2013

Arbenigwyr yn dod at ei gilydd i gynhyrchu mwy o fwyd gan ddefnyddio llai.

Ffonau deallus a’r amgylchedd

17 Ionawr 2013

Data wedi ei gasglu ar ffonau deallus gan bobl leol sy’n byw o fewn Biosffer Dyfi UNESCO i wella modelau rhagweld llifogydd a chofnodi newidiadau i gynefinoedd.

Diweddariad Tywydd

17 Ionawr 2013

Rydym yn rhagweld y bydd y Brifysgol ar agor yfory, dydd Gwener 18fed Ionawr. Er hyn mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd ambr 'byddwch yn barod' am eira yn ardal Aberystwyth yn ystod oriau mân fore fory.

Biolegwyr môr yn dewis Aberystwyth

20 Ionawr 2013

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu’r 10fed Gynhadledd Bioleg Môr a fydd yn cael ei chynnal ar yr 8fed i'r 10fed Mai 2013.

Hyrwyddo gwyddoniaeth a dychymyg y cyhoedd

23 Ionawr 2013

Cyhoeddi penodiadau i ddwy gadair newydd, Arthro Ymgysylltu â'r Cyhoedd gyda Gwyddoniaeth ac Arthro Ymgysylltu â Dychymyg y Cyhoedd.

Bootcamp cyfrifiaduron

24 Ionawr 2013

Technocamps Aberystwyth yn rhedeg cyfres o bootcamps deuddydd i ysbrydoli pobl ifanc i ddefnyddio Rasberry Pi, Minecraft a LEGO Mindstorm.

Datblygu apiau symudol o ymchwil

24 Ionawr 2013

Y Brifysgol yn cydweithio gyda Codiki Cyf o’r Trallwng i ddatblygu gwaith ymchwil yn apiau a gwasanaethau symudol.

Tywyllu rewlifoedd yr Arctig

27 Ionawr 2013

Ymchwilwyr o Aberystwyth wedi mesur y “gyllideb ficrobig” ar wyneb rhewlif am y tro cyntaf a darganfod sut y mae bacteria yn cynorthwyo i doddi rhewlifoedd.

Croesawu Coleg Brenhinol Astudiaethau Amddiffyn i’r Brifysgol

28 Ionawr 2013

Bu grŵp o fyfyrwyr o Goleg Brenhinol Astudiaethau Amddiffyn (RCDS) ar ymweliad â Phrifysgol Aberystwyth. 

Hwb i’r diwylliant arloesi

31 Ionawr 2013

Hwb sylweddol i fasnacheiddio ymchwil yn Aberystwyth a phrifysgolion blaenllaw eraill yng Nghymru.