Penodi Ddirprwy Is-Ganghellor newydd

03 Mehefin 2013

Penodwyd Dr Rhodri Llwyd Morgan yn Ddirprwy Is-Ganghellor dros y Gymraeg a Diwylliant Cymru, a Chysylltiadau Allanol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Prifysgolion Cymru’n tanio tyfiant

11 Mehefin 2013

Ymchwil newydd yn dangos fod y sector addysg uwch yn creu £3.6bn y flwyddyn yn economi Cymru.

Cynllun Hyfforddi Graddedigion

12 Mehefin 2013

Wythnos y Prifysgolion: Aberystwyth yn hyrwyddo Cynllun Hyfforddi Graddedigion arloesol yn y Senedd.

Moeseg Newyddiaduraeth

12 Mehefin 2013

Yr Athro mewn newyddiaduraeth o’r Unol Daleithiau, Ray Gamache, i ddarlithio ar 2Gareth Jones: O Aberystwyth i Holodomor yr Wcráin – Moeseg Newyddiaduraeth”

Labordy’r Traeth

14 Mehefin 2013

Robotiaid sy’n hedfan ac yn hwylio i’w gweld yn Labordy’r Traeth Technocamps sydd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 22 Mehefin ar y Bandstand yn Aberystwyth.

Mynediad Am Ddim

18 Mehefin 2013

Diwrnod o hwyl i’r teulu yn niwrnod agored y Brifysgol i’r gymuned ar ddydd Sadwrn 22 Mehefin sydd yn cynnwys Hwyl Haf, gwyl gerdd Canolfan y Celfyddydau.

UNESCO

18 Mehefin 2013

Yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn y cyfarfod diwrnod ar y 6 o Fehefin  ar ‘Cefnogi Effeithiolrwydd a Diwygio UNESCO: Sut Gall Cymru Gyfrannu’.

Palas gwydr y planhigion

19 Mehefin 2013

Canolfan Ffenomeg Blanihigion Genedlaethol, sy’n cynnwys y tŷ gwydr mwyaf soffistigedig Prydain, yn agor ei drysau i’r cyhoedd fel rhan o Mynediad Am Ddim.

Cerddorfa robotaidd

20 Mehefin 2013

Cerddorfa robotaidd sy’n cynnwys hoover a hen offerynau cerdd i roi ei pherfformiad cyhoeddus cyntaf yn ystod Beach Lab ar ddydd Sadwrn 22 Mehefin.

Cyngor i awduron y dyfodol

21 Mehefin 2013

Mynediad am Ddim: Cyfle i ddysgu sut mae creu cymeriadau mewn ffuglen a drama sy’n argyhoeddi.

Llwyddiant Seicoleg

21 Mehefin 2013

Dyfarnu achrediad cenedlaethaol gan y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig i’r Adran Seicoleg.

Ymddeoliad Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau

21 Mehefin 2013

Mae Prifysgol Aberystwyth a Mr Alan Hewson, Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau yn rhyddhau’r datganiad canlynol ar y cyd.

Llwyddiant mawr diwrnod agored

24 Mehefin 2013

Mwy na 400 o bobl yn ymweld â Mynediad am Ddim, diwrnod agored cymunedol y Brifysgol ar ddydd Sadwrn 22 Mehefin.

Lansio Siarter Myfyrwyr newydd

26 Mehefin 2013

Y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn lansio Siarter Myfyrwyr newydd ar y cyd.

Yr Ŵyl Gerameg Ryngwladol

26 Mehefin 2013

Canolfan y Celfyddydau’n croesawu artistiaid o’r Unol Daleithiau, Corea, Tseina, Sbaen, Gwlad Pwyl a Seland Newydd ar gyfer Gŵyl Cerameg Ryngwladol 2013 y penwythnos hwn.

Dirprwy Is-Ganghellor newydd

26 Mehefin 2013

Penodi’r Athro Chris Thomas yn Ddirprwy Is-Ganghellor â chyfrifoldeb dros Ymchwil ac Ansawdd Academaidd.

Pennaeth newydd i Adran y Gymraeg

27 Mehefin 2013

Dr Cathryn Charnell-White, Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yw Pennaeth newydd Adran y Gymraeg.

Cydnabyddiaeth i Aberystwyth gan Gay by Degrees

27 Mehefin 2013

Aberystwyth yw un o'r prifysgolion gorau yn y Deyrnas Gyfunol am gefnogi myfyrwyr hoyw, lesbiaidd a deurywiol yn ôl canllaw prifysgol 2013 Stonewall.