Bywyd newydd i’r Hen Goleg

01 Gorffennaf 2013

Mae cynlluniau i ail-ddatblygu Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth gam yn nes wedi i Gyngor y Brifysgol gymeradwyo astudiaeth ddichonoldeb.

Aberystwyth yn buddsoddi yn eich dyfodol

03 Gorffennaf 2013

Prifysgol Aberystwyth yn dosbarthu nifer fawr o ysgoloriaethau, gwobrau, bwrsariaethau a rhoddion ariannol i fyfyrwyr sy’n ymuno mis Medi

Elusen fyny fry

04 Gorffennaf 2013

Myfyrwyr a staff yn pleidleisio dros wneud Ambiwlans Awyr Cymru yn Elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor.

Cymrodyr er Anrhydedd 2013

04 Gorffennaf 2013

Urddo deg Cymrawd yn ystod seremonïau graddio 2013 sydd yn cael eu cynnal rhwng dydd Mawrth 9 a dydd Gwener 12 Gorffennaf.

Glo yn ysbrydoliaeth

05 Gorffennaf 2013

Mapiau daearegol a lluniau lloeren Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn ysbrydoli gwaith diweddara’r artist Mary Lloyd Jones sy’n dathlu cymoedd y de.

Secondiad Canolfan y Celfyddydau

05 Gorffennaf 2013

Secondio Louise Amery i swydd Cyfarwyddwr Ganolfan y Celfyddydau yn dilyn ymddeoliad y cyn gyfarwyddwr Alan Hewson.

Cynhadledd Cymraeg i Oedolion

05 Gorffennaf 2013

Aberystwyth yn cynnal y Gynhadledd Genedlaethol Cymraeg i Oedolion i Diwtoriaid am y tro cyntaf ar 6 Gorffennaf.

Graddio 2013

09 Gorffennaf 2013

Mwy na 2,700 o fyfyrwyr yn graddio o Brifysgol Aberystwyth yr wythnos hon wrth i Graddio 2013 ddechrau heddiw, ddydd Mawrth 9 Gorffennaf.

Urddo Cymrawd

09 Gorffennaf 2013

Cyflwyno’r Barnwr Niclas Parry yn Gymrawd y Brifysgol gan Dr Glenys Williams o Adran y Gyfraith a Thoseddeg.

Urddo seren ffilmiau mud

10 Gorffennaf 2013

Cyflwyno ‘prif gyfeilydd y ffilmiau mud’, Neil Brand, yn Gymrawd gan yr Athro Robert Meyrick, Pennaeth yr Ysgol Gelf.

Urddo Betsan Powys

10 Gorffennaf 2013

Cyflwyno’r newyddiadurwraig a Golygydd Rhaglenni Radio Cymru, Betsan Powys, yn Gymrawd gan Alwena Hughes Moakes.

Urddo Dr Elaine Storkey

11 Gorffennaf 2013

Cyflwynwyd yr academydd a’r ddarlledwraig flaenllaw, Dr Elaine Storkey, yn Gymrawd gan yr Athro Andrew Henley, Cyfarwyddwr yr Athrofa Rheolaeth, y Gyfraith a Gwyddor Gwybodaeth.

Urddo Prifweithredwr Adnoddau Naturiol Cymru

11 Gorffennaf 2013

Cyflwyno Prifweithredwr Adnoddau Naturiol Cymru, Dr Emyr Roberts, yn Gymrawd gan yr Athro Neil Glasser o Athrofa Daearyddiaeth, Hanes a Gwleidyddiaeth.

Urddo’r actor Richard Lynch

12 Gorffennaf 2013

Cyflwyno’r actor Richard Lynch yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth gan yr Athro David Ian Rabey o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Prifweithredwr S4C yn Gymrawd

12 Gorffennaf 2013

Dr Elin Haf Gruffydd Jones yn cyflwyno Ian Jones, Prifweithredwr S4C, yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Horsegate: gwersi a ddysgwyd

16 Gorffennaf 2013

IBERS yn cynnal trafodaeth yn y Sioe Amaethyddol Frenhinol

Llyfr y Flwyddyn 2013

16 Gorffennaf 2013

Mae gan Brifysgol Aberystwyth sawl cysylltiad gyda Gwobr Llyfr y Flwyddyn eleni. 

Y Sioe Amaethyddol Frenhinol

19 Gorffennaf 2013

Ymwelwch â Phafiliwn y Brifysgol a phabell wyddoniaeth IBERS yn ystod y Sioe Amaethyddol Frenhinol eleni.

Campws arloesi £35m

21 Gorffennaf 2013

Prifysgol Aberystwyth yn cyhoeddi bwriad i fuddsoddi £35m er mwyn datblygu Campws Ymchwil ac Arloesedd newydd yng Ngogerddan.

£2.5m i Bwllpeiran

21 Gorffennaf 2013

BBSRC yn cyhoeddi ei bwriad i gefnogi ail ddatblygu canolfan ymchwil Pwllpeiran gyda £2.5m o fuddsoddiad.

‘Yfory, Heddiw’

21 Gorffennaf 2013

Cynnyrch arloesol o’r Brifysgol yn cael ei arddangos yn yr Arddangosfa ‘Yfory, Heddiw’ yn y Pafiliwn Gwyrdd yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos hon.

Aberystwyth - y lle mwyaf diogel i astudio

22 Gorffennaf 2013

Prifysgol Aberystwyth wedi ei raddio fel y Brifysgol fwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr i astudio.

Société de Linguistique Romane

23 Gorffennaf 2013

Etholwyd yr Athro David Trotter, Pennaeth Adran Ieithoedd Ewropeaidd, yn Llywydd y Société de Linguistique Romane ar gyfer 2013-16.

Canllaw Clirio

26 Gorffennaf 2013

Gyda dim ond tair wythnos i fynd tan Clirio, mae Prifysgol Aberystwyth wedi gwneud y broses mor hawdd â phosib eleni drwy greu canllaw fideo i helpu unigolion.

Arwyddion newydd

26 Gorffennaf 2013

Mae'r Brifysgol yn gosod arwyddion newydd ar Gampws Penglais gyda chyfanswm o 125 o arwyddion yn cael eu codi.

Awduron gwobrau preswyl Pwllpeiran

30 Gorffennaf 2013

Elizabeth Godwin a Karen Owen wedi eu penodi’n Awduron Preswyl Pwllpeiran.

Dirprwyaeth o Tsiena

31 Gorffennaf 2013

Dirprwyaeth o rai o sefydliadau ymchwil amaethyddol mwyaf blaenllaw Tsiena yn ymweld ag IBERS.

Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

31 Gorffennaf 2013

Caryl Hughes, sy’n raddedig o Aberystwyth, yw enillydd cyntaf ysgoloriaeth Llyndy Isaf yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.