Eisteddfod Genedlaethol 2013

02 Awst 2013

Os ydych am guddio rhag y glaw, neu gysgodi rhag yr haul, beth bynnag fo’r tywydd bydd croeso cynnes ar stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Preswylfeydd £45m newydd i fyfyrwyr

05 Awst 2013

Preswylfeydd newydd Fferm Penglais i agor ym mis Medi 2014 wedi i’r datblygwr, Balfour Beatty, sicrhau cefnogaeth buddsoddwyr ar gyfer y cynllun.

Gwir raddfa cynhesu’r moroedd

05 Awst 2013

Cynnydd yn nhymheredd y moroedd yn peri i rywogaethau morol newid eu hamseroedd bridio a’u trigfannau yn ôl astudiaeth yn Nature Climate Change.

Fflachlifoedd Cymru: ddoe a heddiw

05 Awst 2013

Bydd Dr Cerys Jones o Adran Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth yn trafod llifogydd y gorffennol ar stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod heddiw. 

Pam Cyfieithu i’r Gymraeg?

06 Awst 2013

Bydd stondin Prifysgol Aberystwyth yn llawn o leisiau llenyddol o bedwar ban byd rhwng 10 ac 11 y bore ar ddydd Mawrth yr Eisteddfod.

Lansio Lygad yn Llygad

07 Awst 2013

Bydd y darlithydd a’r bardd Dr Huw Meirion Edwards, yn lansio ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Lygad yn Llygad ar stondin Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw. 

Llwyddiant mewn Arholiad Cymraeg

07 Awst 2013

Mae staff ym Mhrifysgol Aberystwyth yn dathlu derbyn canlyniadau eu harholiad Cymraeg Ail Iaith.

Gwaed ar y Glo

08 Awst 2013

Heddiw, dydd Iau,9fed o Awst, bydd yr hanesydd, Dr Steven Thompson o Brifysgol Aberystwyth yn trafod y peryglon a wynebai glowyr yng Nghymru yn eu gwaith beunyddiol. 

Myfyrwyr yn trafod pynciau cyfoes

09 Awst 2013

Bydd tri myfyriwr disglair o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn rhannu canlyniadau eu prosiectau ymchwil ar y stondin heddiw. 

Partneriaeth gydag Academi Lysgenhadol Azerbaijan

09 Awst 2013

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi arwyddo Memorandwm Dealltwriaeth gydag Academi Lysgenhadol Azerbaijan fel dull o hyrwyddo cydweithio academaidd a chydweithredu diwylliannol rhwng y ddau sefydliad.  

Llwyddiant dramatig

09 Awst 2013

Glesni Haf Jones yw ennillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffuniau eleni.

Cyfarfod Cyhoeddus

09 Awst 2013

Nos Wener, Awst 9ed, bu Rebecca Davies, Dirprwy Is-Ganghellor, yn siarad mewn cyfarfod cyhoeddus yn Aberystwyth ar ddyfodol Canolfan y Celfyddydau

Buddsoddi miloedd yn yr offer addysgu diweddaraf

12 Awst 2013

Gwaith ar y gweill iadnewyddu ac ailaddurno 13 o ystafelloedd yn Adeilad Hugh Owen.

Canllaw Clirio

13 Awst 2013

Gyda’r broses o Glirio yn agosau, mae Prifysgol Aberystwyth wedi gwneud y broses mor hawdd â phosib eleni.

Cymhwyster Addysg Uwch ar gyfer gweithwyr proffesiynol

13 Awst 2013

Prifysgol Aberystwyth i ddarparu gweithwyr proffesiynol ar draws y byd gyda chyrsiau cydnabyddedig prifysgol

Bodlonrwydd myfyrwyr parhau'n uchel

13 Awst 2013

Bodlonrwydd myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn parhau yn uchel,yn ôl yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) diweddaraf.

Datganiad Prifysgol Aberystwyth

16 Awst 2013

Datganiad gan Brifysgol Aberystwyth.

Llaeth iach

21 Awst 2013

Arogl glaswellt wrth iddo gael ei dorri yn allweddol i gynhyrchu llaeth iachach

Cydnabod arloesedd yn y bio-economi

27 Awst 2013

BEACON, y Ganolfan Ragoriaeth Bio-buro o IBERS sy’n datblygu cynnyrch diwydiannol o blanhigion, ar rhestr fer am wobr Ewropeaidd o bwys. 

Prifysgolion gorau’r byd

28 Awst 2013

Prifysgol Aberystwyth yn un o'r 300 o brifysgolion gorau’r byd yn ôl cynghrair prifysgolion y byd 2012-13 y Times Higher Education.

Cynhadledd datblygwyr meddalwedd yn dychwelyd

30 Awst 2013

iOSDevUK, un o’r cynadleddau gorau ar gyfer datblygwyr apiau ar gyfer yr iPhone a’r iPad yn dychwelyd i Aberystwyth rhwng y 3 a’r 5 o Fedi.

Dyfodol gwasanaethau iechyd gwledig

30 Awst 2013

Yr Arglwydd Elystan Morgan i gadeirio dadl ar ddyfodol y gwasanaethau iechyd yng nghefn gwlad Cymru ar ddydd Mercher 4 Medi.