"The Serpent's Promise"

03 Medi 2013

Y genetydd blaenllaw, yr Athro Steve Jones, i draddodi darlith gyhoeddus yn Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar ddydd Iau 5 Medi.

“Hac” gyda’r hwyr i ddatblygwyr apiau

04 Medi 2013

Bydd datblygwyr apiau o bob cwr o’r byd yn mynychu “hac” gyda’r hwyr ar nos Iau 5 Medi fel rhan o gynhadledd iOSDev sy’n cael ei chynnal yn Aberystwyth.

Croesawu beicwyr

04 Medi 2013

Ymweliad gwersyll haf cymdeithas Beicwyr Modur Hoyw a Lesbiaidd yn Ewrop â Phrifysgol Aberystwyth yn llwyddiant mawr.

Gwobrau’r Times Higher Education

06 Medi 2013

Aberystwyth ar rhestr fer categori Cyfraniad Eithriadol i Arloesi a Thechnoleg Gwobrau Addysg Uwch y Times Higher Education 2013.

Myfyriwr Ewropeaidd y flwyddyn

12 Medi 2013

Eleanor Paish, a raddiodd mewn Sŵoleg, yn rownd derfynol gwobr Myfyriwr Bioleg y Flwyddyn Gwobrau Ewropeaidd Gwyddoniaeth Peirianneg a Thechnoleg 2013.

Diogelwch bwyd a dŵr yn Affrica

13 Medi 2013

Aberystwyth yn cynnal cynhadledd ryngwladol o bwys ar Wleidyddiaeth Diogelwch Bwyd a Dŵr yn Affrica ar 18, 19 a 20 Medi.

Cyfoethogi dysgu ac addysgu

19 Medi 2013

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cynhadledd bwysig i drafod y datblygiadau diweddaraf mewn dysgu ac addysgu er mwyn cyfoethogi profiad myfyrwyr.

Llwybrau at arweinyddiaeth gwybodaeth

20 Medi 2013

Aberystwyth yn ymuno â chyhoeddwr byd-eang blaenllaw ym maes ymchwil llyfrgell a rheoli gwybodaeth i gynnig cymhwyster mewn arweinyddiaeth gwybodaeth.

Llanbadarn ar agor

23 Medi 2013

Canolfan Llanbadarn ar ei newydd wedd, a chartref Athrofa Rheolaeth, y Gyfraith a Gwyddor Gwybodaeth, yn agor ei drysau am y tro cyntaf.

Argyfwng Syria – Tu Hwnt i’r Penawdau

24 Medi 2013

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnal trafodaeth gyhoeddus ar yr argyfwng yn Syria ar nos Iau 26 Medi.

Enillydd InvEnterPrize yn cofleidio Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd

25 Medi 2013

Entrepreneur y Brifysgol yn cynnig cyrsiau iaith Saesneg a Sbaeneg ar-lein a rhyngweithiol 

Darganfod ail gloc mewnol

26 Medi 2013

Mae gan y lleuen fôr frith ddau gloc mewnol yn y corff, un ar gyfer nos a dydd ac un arall ar gyfer llanw a thrai, yn ôl ymchwilyr o IBERS. 

Enwebiadau BAFTA

27 Medi 2013

Dau o alumni Aberystwyth yn wynebu ei gilydd yng nghategori actor gorau Gwobrau Cymru'r Academi Ffilm a Theledu Brydeinig eleni.