Diweddaraf am y Tywydd

02 Tachwedd 2013

Swyddfa Dywydd yn rhoi ragolygon am wyntoedd cryfion, glaw trwm a thonnau mawr

Ymweliad Gweinidog Swyddfa Cymru

01 Tachwedd 2013

Heddiw, dydd Gwener 1 Tachwedd bu Gweinidog Swyddfa Cymru, y Farwnes Jenny Randerson yn gweld sut mae Aberystwyth yn prysur ddod yn ganolbwynt ar gyfer gwyddoniaeth , arloesi a threftadaeth.

Cyfres Darlithoedd Gregynog 2013/14

05 Tachwedd 2013

Rhodri Talfan Davies (Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales): “Broadcasting and the Welsh: strengthening the civic ideal in a digital world”.

Bridio mathau newydd o bys a ffa

05 Tachwedd 2013

IBERS yn ffurfio partneriaeth dechnegol newydd gyda chwmni Wherry & Sons Ltd., cynhyrchwyr arbenigol codlysiau at ddefnydd bwyd o gwmpas y byd.

Gweithio i atal straen

05 Tachwedd 2013

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal ‘llwybr lles’ ar gampws Penglais fel rhan o Ddiwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen.

Hawliau’r henoed

07 Tachwedd 2013

Astudiaeth gan y Ganolfan Astudio Heneiddio, Cam-drin ac Esgeulustod i’r hyn sy’n rhwystro pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin yn y cartref, rhag cael cyfiawnder.

Galw holl entrepreneuriaid y dyfodol

13 Tachwedd 2013

Am yr ail flwyddyn yn olynol, bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cystadleuaeth fusnes myfyrwyr InvEnterPrize, sydd werth £20,000 ac mae'n agored i bob myfyriwr sy'n mynychu'r Brifysgol.

'Gŵyl y Goleuni’

14 Tachwedd 2013

Yn ddiweddar, bu cynrychiolwyr o Brifysgol Aberystwyth mewn derbyniad a gynhaliwyd gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, i ddathlu Diwali, 'Gŵyl y Goleuni’.

Gwobr adaryddol

18 Tachwedd 2013

Stacey Melia, a raddiodd mewn Sŵoleg yn 2013, yn cipio Gwobr Cymdeithas Adaryddol Cymru am ei hastudiaeth i ba bysgod mae’r gwalch yn ei fwyta.

Adeilad Elystan Morgan

22 Tachwedd 2013

Yr Arglwydd Elystan Morgan yn agor cartref newydd Adran y Gyfraith a Throseddeg, adeilad sydd wedi ei enwi ar ei ôl.

Robot Hwylio Prifysgol Aberystwyth yn hedfan i India!

22 Tachwedd 2013

Y Swyddfa Ryngwladol a'r adran Gyfrifiadureg yn mynd i Mumbai.

Buddsoddi mewn diemwnt

25 Tachwedd 2013

Aberystwyth yn un o wyth prifysgol sydd wedi derbyn cyllid er mwyn sefydlu Canolfan Hyfforddiant Doethurol mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg Diemwnt.

Astudio bioamrywiaeth y Falklands

26 Tachwedd 2013

Y myfyriwr ôl-raddedig Andrew Mathews yn astudio bywyd môr o amgylch y Falklands wrth i ffynonellau olew’r ardal ddenu sylw cynyddol.

Bywyd ar y rhewlifoedd

27 Tachwedd 2013

Ymchwilwyr yn cyhoeddi fod o bosibl tua septiliwn (neu driliwn triliwn) o ficrobau yn byw yn 2m uchaf rhewlifoedd y Ddaear.

Llwyddiant i Aber yng ngwobrau’r Times Higher

29 Tachwedd 2013

Aberystwyth yn cipio gwobr Cyfraniad Eithriadol i Arloesi a Thechnoleg Gwobrau Addysg Uwch y Times Higher Education.