Cyflwyno Doethuriaeth er Anrhydedd i’r Athro Ymchwil Nodedig Ken Walters

Dirprwy-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, Dr Glyn Rowlands gyda’r Athro Ken Walters.

Dirprwy-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, Dr Glyn Rowlands gyda’r Athro Ken Walters.

14 Gorffennaf 2016

Cyflwynwyd Doethuriaeth er Anrhydedd i’r Athro Ken Walters, Athro Ymchwil Nodedig yn Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth.

Cyflwynwyd yr Athro Walters ddydd Iau 14 Gorffennaf gan yr Is-Ganghellor Gweithredol, yr Athro John Grattan.

Cyflwyniad yr Athro Ken Walters

Ddirprwy Ganghellor, Is-Ganghellor, darpar raddedigion, gyfeillion. Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno’r Athro Ken Walters yn Ddoethur er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Pro Chancellor, Vice-Chancellor, prospective graduates and supporters.  It is an honour and a privilege to present Professor Ken Walters for an Honorary Doctorate of Aberystwyth University.

It would be impossible to find someone who has made such a significant contribution in so many fields as Professor Ken Walters. For over 50 years Ken has played a significant role in international science, in the scientific life of Wales and has played a major role in the University and Aberystwyth. 

Ken studied at the University of Swansea, where he graduated with first class honours in Applied Mathematics in 1956. He was awarded an MSc degree in 1957 for research into Atmospheric Diffusion and a PhD degree in 1959 for research into Rheology.

After a year researching and lecturing in the USA, Ken returned to Aberystwyth. He was promoted to Senior Lecturer in 1965, Reader in 1970 and was made Professor in 1973. He is currently Distinguished Research Professor here at the University. 

Ken was awarded a DSc degree of the University of Wales in 1985 and was elected a Fellow of the Royal Society in 1991. Between 1974-76 he was President of the British Society of Rheology and received their Gold Medal in 1984. In 1995, Ken was elected a Foreign Associate of the National Academy of Engineering of the United States. He was awarded an Honorary Doctorate by the Université Joseph Fourier, Grenoble, France, in 1988, and by Strathclyde University, Scotland, in 2011. In 2002, he received the Weissenberg Award of the European Society of Rheology.

Ken has made a number of significant contributions to rheology and the development of rheological science in the UK, and has conducted extensive studies of the behaviour of non-Newtonian fluids, particularly elastic liquids. He has made important advances in two major areas: the measurement of rheological properties, and the numerical solution of complex flows. His book, Rheometry, is a standard work of reference. He is one of the main pioneers of the application of numerical methods to the rheology of liquids and the book Numerical Simulation of Non-Newtonian Flow, of which he is joint author, is an influential text in a rapidly evolving field of research.

In 2009, Ken became one of the Founding Fellows of the Learned Society of Wales and in 2010, he accepted an invitation to become a member of the Science Advisory Council for Wales.

In 2014, Ken was elected as a Member of the International Academy of Engineering.

Ken has written 6 books and 150 research papers. He was Executive Editor of the Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics from its launch in 1976 until the publication of Vol. 100 in 2002. He now has the title “Founding Editor” and remains a member of the Editorial Board.

From 1996-2000, Ken was the (first) President of the European Society of Rheology and, from 2000 to 2004, he was Chairman of the International Committee on Rheology.

Ken is an inspiration to me personally and I am proud to consider him a friend.  His deep Christian faith and the positive influence he has on all around him is a challenge to me in the way I live my life and express my faith. 

Ddirprwy Ganghellor, mae’n bleser gen i gyflwyno Ken Walters i chi yn Ddoethur er Anrhydedd. 

Pro Chancellor, it is my absolute pleasure to present Ken Walters for an Honorary Doctorate of Aberystwyth University.

Anrhydeddau Prifysgol Aberystwyth 2016

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn anrhydeddu deuddeg o bobl yn ystod seremonïau Graddio 2016, a gynhelir yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Brifysgol rhwng dydd Mawrth 12 Gorffennaf a dydd Gwener 15 Gorffennaf.

Cyflwynir wyth Cymrodoriaeth er Anrhydedd i unigolion a chanddynt gysylltiad ag Aberystwyth neu â Chymru ar hyn o bryd neu yn y gorffennol, ac sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’w dewis feysydd.

Bydd un gradd Doethuriaeth er Anrhydedd yn cael ei chyflwyno. Cyflwynir y rhain i unigolion a fu’n eithriadol llwyddiannus yn eu maes, sy’n nodedig am eu gwaith ymchwil neu wedi cyhoeddi’n helaeth.

Cyflwynir tair gradd Baglor er Anrhydedd. Cyflwynir y rhain i unigolion sy’n aelodau o staff Prifysgol Aberystwyth heb radd lefel-mynediad, i gydnabod eu gwasanaeth hir, eu cyfraniad a’u hymrwymiad i’r Sefydliad; ac i aelodau o’r gymuned leol sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i Aberystwyth a’r cyffiniau.

Anrhydeddir y canlynol hefyd:

Cymrodoriaethau er Anrhydedd:

Dr Catherine Bishop, enillydd Olympaidd driphlyg, diplomydd gwrthdaro rhyngwladol, siaradwr a hwylusydd profiadol

Natasha Devon MBE, awdur, ymgyrchydd, sylwebydd teledu, a sylfaenydd y Self Esteem Team

Yr Athro Julian Dowdeswell, Cyfarwyddwr Sefydliad Scott i Ymchwil y Pegynnau ac Athro Daearyddiaeth Ffisegol ym Mhrifysgol Caergrawnt

Charmian Gooch, ymgyrchydd gwrth-lygredd a chyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Global Witness

Ruth Lambert, cyn Gadeirydd Ymddiriedolaeth y Tabernacl Machynlleth, a fu’n drefnydd Gŵyl Machynlleth a rhaglen arddangosfa MOMA Machynlleth am ymron i ddeng mlynedd ar hugain

Dr Mitch Robinson, arbenigwr yn y gyfraith ryngwladol i Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau sy’n arbenigo mewn iawnderau dynol, ac alumnus o’r Brifysgol

Syr Evan Paul Silk KCB, Llywydd Grŵp Astudio’r Senedd; cyn Glerc yn Nhŷ’r Cyffredin, Clerc i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Chadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

A J S “Bill” Williams MBE (1920-2016), peilot yn yr RAF a darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth a enwyd yn 2014 yn un o’r 175 o Wynebau Cemeg y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Graddau Baglor er Anrhydedd:

Karina Shaw, Prifathrawes Gynorthwyol yn Ysgol Penglais, Aberystwyth, Cyfarwyddwr Fforwm Cymunedol Penparcau, sylfaenydd a Chadeirydd presennol grŵp Hanes a Threftadaeth Penparcau, a gwirfoddolwr gydag elusennau

Aled Haydn Jones, golygydd radio yng Nghymru, cyflwynydd a chyn-gynhyrchydd gyda Radio 1 y BBC, a chyflwynydd gydag S4C.

Stefan Osgood (1994-2016), a gyflawnodd ac a gyfrannodd yn helaeth wrth astudio yn Aberystwyth, yn enwedig mewn chwaraeon ac fel cyfrannwr eithriadol i ymgyrch codi arian y myfyrwyr yn y brifysgol.

AU21616

Dirprwy-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, Dr Glyn Rowlands gyda’r Athro Ken Walters.

Yr Athro Ken Walters