Yr Olympiad driphlyg a’r diplomydd gwrthdaro rhyngwladol, Dr Catherine Bishop, yn cael ei hanrhydeddu â Chymrodoriaeth

Trysorydd Prifysgol Aberystwyth Dr Timothy Brain OBE gyda Dr Catherine Bishop.

Trysorydd Prifysgol Aberystwyth Dr Timothy Brain OBE gyda Dr Catherine Bishop.

14 Gorffennaf 2016

Mae’r Olympiad driphlyg, y diplomydd gwrthdaro rhyngwladol a’r siaradwr a’r hwylusydd profiadol, Dr Catherine Bishop, wedi cael ei hanrhydeddu â Chymrodoriaeth Prifysgol Aberystwyth.

Cyflwynwyd Dr Catherine Bishop yn Gymrawd ddydd Iau 14 Gorffennaf gan Dr Rhys Thatcher, Darllennydd mewn Ffisioleg Ymarfer Corff yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

Cyflwyno Dr Catherine Bishop

Trysorydd, Is-Ganghellor, darpar raddedigion, gyfeillion.  Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno Catherine Bishop yn gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Treasurer, Vice-Chancellor, prospective graduates and supporters.  It is an honour and a privilege to present Catherine Bishop as a Fellow of Aberystwyth University.

Alongside her academic achievements; a graduate in Modern Languages from the University of Cambridge, an MPhil in International Politics from Aberystwyth University and a PhD in German from the University of Reading, Catherine is an accomplished sports woman.

In 2003 her crew became the first ever world champions in the women’s coxless pairs for Great Britain and went on the win a silver medal in the Olympic Games in 2004. She also won the British indoor rowing championships a record four times, held the British record over 200m and became Britain’s first female open-weight indoor rowing world champion in 1999.

While studying for her MPhil at Aberystwyth, Catherine was a research assistant for a project on German unification on which she demonstrated a particular skill in mastering the writings of East German literary and political figures.

In her professional life Catherine had a 12-year career in the foreign office, specializing in conflict issues around the world with postings to Bosnia and Iraq. Her roles include; press officer at the British embassy, Sarajevo, from 2004; political advisor to the high representative to Bosnia and Herzegovina from 2006; head of the political section at the British consulate in Basra from 2007; and deputy director of the stabilization unit in London from 2009 to 2011.

An experienced speaker and facilitator, Catherine has taught on leadership courses and delivered workshops and seminars at Imperial College Business School, the Said Business School, Oxford University and Ashridge Business School. Her clients include Microsoft, the British Council, GE Healthcare, Arriva, Coca Cola and Yahoo amongst many others.

Her lecturing and teaching focus on the challenge of delivering outstanding performance under difficult circumstances. Her core themes include leadership, resilience, high-performance teams, dealing with pressure, peak performance and striving for personal and team excellence. She draws on her personal experiences of Olympic sport and international conflict diplomacy to apply the lessons she has learned to individuals, teams and organisations.

Trysorydd, mae’n bleser gen i gyflwyno Catherine Bishop i chi yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth. 

Treasurer, it is my absolute pleasure to present Catherine Bishop to you as a Fellow of Aberystwyth University.

Anrhydeddau Prifysgol Aberystwyth 2016

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn anrhydeddu deuddeg o bobl yn ystod seremonïau Graddio 2016, a gynhelir yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Brifysgol rhwng dydd Mawrth 12 Gorffennaf a dydd Gwener 15 Gorffennaf.

Cyflwynir wyth Cymrodoriaeth er Anrhydedd i unigolion a chanddynt gysylltiad ag Aberystwyth neu â Chymru ar hyn o bryd neu yn y gorffennol, ac sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’w dewis feysydd.

Bydd un gradd Doethuriaeth er Anrhydedd yn cael ei chyflwyno. Cyflwynir y rhain i unigolion a fu’n eithriadol llwyddiannus yn eu maes, sy’n nodedig am eu gwaith ymchwil neu wedi cyhoeddi’n helaeth.

Cyflwynir tair gradd Baglor er Anrhydedd. Cyflwynir y rhain i unigolion sy’n aelodau o staff Prifysgol Aberystwyth heb radd lefel-mynediad, i gydnabod eu gwasanaeth hir, eu cyfraniad a’u hymrwymiad i’r Sefydliad; ac i aelodau o’r gymuned leol sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i Aberystwyth a’r cyffiniau.

Anrhydeddir y canlynol hefyd:

Cymrodoriaethau er Anrhydedd:

Natasha Devon MBE, awdur, ymgyrchydd, sylwebydd teledu, a sylfaenydd y Self Esteem Team

Yr Athro Julian Dowdeswell, Cyfarwyddwr Sefydliad Scott i Ymchwil y Pegynnau ac Athro Daearyddiaeth Ffisegol ym Mhrifysgol Caergrawnt

Charmian Gooch, ymgyrchydd gwrth-lygredd a chyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Global Witness

Ruth Lambert, cyn Gadeirydd Ymddiriedolaeth y Tabernacl Machynlleth, a fu’n drefnydd Gŵyl Machynlleth a rhaglen arddangosfa MOMA Machynlleth am ymron i ddeng mlynedd ar hugain

Dr Mitch Robinson, arbenigwr yn y gyfraith ryngwladol i Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau sy’n arbenigo mewn iawnderau dynol, ac alumnus o’r Brifysgol

Syr Evan Paul Silk KCB, Llywydd Grŵp Astudio’r Senedd; cyn Glerc yn Nhŷ’r Cyffredin, Clerc i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Chadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

A J S “Bill” Williams MBE (1920-2016), peilot yn yr RAF a darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth a enwyd yn 2014 yn un o’r 175 o Wynebau Cemeg y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Gradd Doethur er Anrhydedd:

Yr Athro Ken Walters, Athro Ymchwil Nodedig yn Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg y Brifysgol, Cymrawd Cychwynnol o Gymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymrawd y Gymdeithas Frenhinol

Graddau Baglor er Anrhydedd:

Karina Shaw, Prifathrawes Gynorthwyol yn Ysgol Penglais, Aberystwyth, Cyfarwyddwr Fforwm Cymunedol Penparcau, sylfaenydd a Chadeirydd presennol grŵp Hanes a Threftadaeth Penparcau, a gwirfoddolwr gydag elusennau

Aled Haydn Jones, golygydd radio yng Nghymru, cyflwynydd a chyn-gynhyrchydd gyda Radio 1 y BBC, a chyflwynydd gydag S4C.

Stefan Osgood (1994-2016), a gyflawnodd ac a gyfrannodd yn helaeth wrth astudio yn Aberystwyth, yn enwedig mewn chwaraeon ac fel cyfrannwr eithriadol i ymgyrch codi arian y myfyrwyr yn y brifysgol

AU21816

 

Dr Catherine Bishop

Trysorydd Prifysgol Aberystwyth Dr Timothy Brain OBE gyda Dr Catherine Bishop