Gwaed mewn bio-ethanol: sut mae bywydau pobl frodorol ym Mrasil cael eu dinistrio gan fusnesau amaeth byd-eang

03 Medi 2018

Cyhoeddwyd yr erthygl hon ar sut mae bywydau pobl frodorol ym Mrasil yn cael eu dinistrio gan fusnesau amaeth byd-eang yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation.

Ysgoloriaethau yn ysbrydoli dysgwyr

06 Medi 2018

Mae dysgwraig o Benfro a dysgwraig o Batagonia wedi bod yn siarad am yr hwb a gawson nhw yn sgil ennill ysgoloriaeth i fynychu’r Cwrs Haf Dwys Prifysgol Aberystwyth 2018. .

Cydnabyddiaeth i aelod staff Prifysgol Aberystwyth am ei chyfraniad i fywyd LGBT+

06 Medi 2018

Mae aelod o staff Adran Adnoddau Dynol Prifysgol Aberystwyth wedi’i henwi’n un o 40 person mwyaf dylanwadol LGBT+ yng Nghymru.

Cwrs ar-lein am ddim i fyfyrwyr Bagloriaeth Cymru

07 Medi 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caerfaddon wedi gweithio ar y cyd i gynhyrchu cwrs ar-lein am ddim i helpu myfyrwyr sy’n astudio Bagloriaeth Cymru.

Aberystwyth yn croesawu myfyrwyr meddygol

07 Medi 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o dair prifysgol yng Nghymru sy’n rhan o gynllun peilot i ddenu meddygon ifanc i Ogledd a Chanolbarth Cymru. 

Dysgu Myfyrwyr – Camu ymlaen; Cynhadledd flynyddol dysgu ac addysgu Prifysgol Aberystwyth

11 Medi 2018

Blwyddyn wedi iddi ennill gwobr Prifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu gan The Times a’r Sunday Times Good University Guide 2018, mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal ei chynhadledd flynyddol yr wythnos hon ar sut i wella profiad dysgu’r myfyrwyr.

Datganiad Neuadd Pantycelyn

13 Medi 2018

Datganiad Neuadd Pantycelyn

Y pedwerydd chwyldro diwydiannol yn sbarduno cynllun am ganolfan sbectrwm genedlaethol newydd

18 Medi 2018

Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns AS, yn traddodi araith gyweirnod mewn digwyddiad ffocws arbennig ym Mhrifysgol Aberystwyth i ystyried sefydlu canolfan ymchwil arloesol ar gyfer y DU yng nghanolbarth Cymru.

Cais am enwebiadau ar gyfer Graddau er Anrhydedd

19 Medi 2018

Mae Prifysgol yn gwahodd enwebiadau am nifer o Raddau er Anrhydedd i'w cyflwyno yn ystod ei seremonïau gradd ym mis Gorffennaf 2019.

Aber yn cipio gwobr ddysgu bwysig am yr ail dro

21 Medi 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei henwi yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu am yr ail flwyddyn yn olynol gan The Times / Sunday Times Good University Guide.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Cynhadledd Cymru’r Gyfraith

26 Medi 2018

Ugain mlynedd wedi Deddf Llywodraeth Cymru 1998, bydd aelodau blaenllaw’r farnwriaeth, ymarferwyr cyfreithiol ac academyddion o bob cwr o Gymru yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth i ystyried yr heriau a’r cyfleoedd a grewyd gan ddatganoli.

Y Prif Weinidog i lansio blwyddyn canmlwyddiant Gwleidyddiaeth Ryngwladol

27 Medi 2018

Bydd Prif Weinidog Cymru yn lansio cyfres o ddarlithoedd uchel eu proffil i nodi canmlwyddiant Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth.