Belarus: mae pwysau gwrthblaid yn parhau y tu mewn a'r tu allan i'r wlad - a fydd yn gweithio?

03 Mawrth 2021

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Jenny Mathers o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod pwysau’r wrthblaid ym Melarus ar ôl ailethol Alexander Lukashenko gydag ymyrraeth filwrol Rwsieg yn warantwr gafael Lukashenko ar bŵer yn y pen draw.

Mae BBC Three yn dychwelyd yn ôl i'r teledu i'r hen a'r ifanc

04 Mawrth 2021

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Jamie Medhurst o’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn trafod dychweliad BBC Three i’r teledu ar ôl cael ei symud ar-lein yn 2016 i arbed arian

Y Brifysgol yn penodi Cyfarwyddwr/Animateur newydd i ailwampio ei darpariaeth gerdd

05 Mawrth 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu penodi Cyfarwyddwr/Animateur Cerdd newydd i arwain ei darpariaeth gerdd i’r dyfodol. Mae hon yn ddarpariaeth sydd wedi’i hailwampio a’i hadfywio’n ddiweddar.

Datblygu rhagolygon paill drwy gyfuno gwyddoniaeth amgylcheddol ac iechyd cyhoeddus

11 Mawrth 2021

Gall ymchwil newydd sy'n cyfuno data gofal iechyd gyda thechnegau ecolegol arloesol, osod cynllun i wella’r rhagolygon paill yn y dyfodol.

Ymchwil newydd i effeithiau Covid-19 ar addysg yng Nghymru

22 Mawrth 2021

Mae effeithiau’r pandemig ar addysg plant yn destun tair astudiaeth ymchwil arbennig gan arbenigwyr addysg ar draws Cymru, yn cynnwys Prifysgol Aberystwyth.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnig buddsoddi £2.5m i fanteisio ar ynni'r haul

22 Mawrth 2021

Mae'r Brifysgol yn cymryd cam sylweddol ymlaen tuag at ei nod uchelgeisiol o fod yn garbon-niwtral erbyn 2030, gan gyhoeddi ei chynlluniau am brosiect ynni adnewyddadwy sylweddol.

Is-Ganghellor Aberystwyth yn talu teyrnged i’r gymuned gyfan am ei hymdrechion i reoli COVID-19

23 Mawrth 2021

Mae Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth wedi talu teyrnged i sefydliadau a gweithwyr lleol am eu hymdrechion i reoli nifer yr achosion o COVID yn yr ardal.

Galw am raglen integredig er mwyn adfer Cymru wledig wedi Covid

24 Mawrth 2021

Mae angen rhaglen integredig ar y Gymru wledig er mwyn gwella isadeiledd, arallgyfeirio’r economi, gwella mynediad i dai a chryfhau gwytnwch cymunedol wrth iddi adfywio wedi’r pandemig COVID-19, yn ôl ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Partneriaeth ymchwil i ehangu buddion cywarch

24 Mawrth 2021

Gallai cywarch fod yn rhan fwy cyffredin o’n dietau a bywyd bob dydd, diolch i bartneriaeth ymchwil £1.1 miliwn newydd.

Prifysgol yn cadarnhau gohirio seremonïau graddio tan 2022

29 Mawrth 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cadarnhau ei bod yn gohirio ei seremonïau graddio tan y flwyddyn nesaf oherwydd sefyllfa COVID-19.

Rhiant o Borth yn llwyddo wrth i Brifysgol Aberystwyth ddathlu dysgwyr Cymraeg

30 Mawrth 2021

Mae rhiant o Borth a gwerthwr llyfrau o Drefaldwyn ymysg criw sydd wedi eu cydnabod am eu hymdrechion i ddysgu a hyrwyddo’r Gymraeg.

Y Brifysgol yn ymrwymo i ddiogelu swyddi er gwaethaf effaith COVID-19

31 Mawrth 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i barhau i fuddsoddi yn ei gweithlu a'i hystad, er gwaethaf costau ychwanegol sylweddol COVID-19 yn 2019/20.