Tŷ Clarendon

Nid y Brifysgol sy’n berchen nac yn rheoli Tŷ Clarendon.  Os byddwch yn dewis yr opsiwn yma, bydd darparwr allanol yn cysylltu â chi'n uniongyrchol ynglŷn â'ch archeb. 

Am unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â chwmni ‘Pobl’ ar  07854 197663.

Ffioedd

Math o Ystafell

(Llety hunanarlwyo en-suite)

Cost Wythnosol

2022/2023

Cost Flynyddol

Hyd y Drwydded

2022/2023

Môr Platinwm/Môr Atig £130.00 / £128.00 £5070 / £4992 39 wythnos*
Cefn Platinwm £125.00 £4875 39 wythnos**

 

*Cynllun Rhandaliadau

Rhandaliad 1: £1607 / £1581

Rhandaliad 2: £1607 / £1581

Rhandaliad 3: £1607 / £1581

 

**Cynllun Rhandaliadau

Rhandaliad 1: £1542

Rhandaliad 2: £1542

Rhandaliad 3: £1542