Dysgwch fwy am ein digwyddiadau

Byddwn yn cynnal Diwrnod Agored i israddedigion ac uwchraddedigion ar ddydd Sadwrn, 14 Hydref a dydd Sadwrn, 11 Tachwedd 2023.

Dewch draw i gwrdd â'n staff a'n myfyrwyr a dysgu mwy am ein cyrsiau. Bydd modd mynd ar daith o amgylch y campws, ymweld â'n dewisiadau llety, cael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau cymorth a sut beth yw bywyd myfyrwyr yn Aberystwyth.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu ein digwyddiadau yn y dyfodol gan gynnwys ein ddigwyddiadau ar-lein, cwblhewch ein ffurflen Cofrestru dy Ddiddordeb a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi drwy e-bost.