Cofrestru ar gyfer ein Diwrnod Agored

Byddwn yn cynnal Diwrnodau Agored i israddedigion ddydd Sadwrn, 8 Hydref a Dydd Sadwrn, 12 Tachwedd 2022. Dewch draw i gwrdd â'n staff a'n myfyrwyr a dysgu mwy am ein cyrsiau. Bydd modd mynd ar daith o amgylch y campws, ymweld â'n dewisiadau llety, cael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau cymorth a sut beth yw bywyd myfyrwyr yn Aberystwyth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn Astudiaethau uwch-raddedig neu os hoffech glywed am ddigwyddiadau ar-lein, cwblhewch ein ffurflen Cofrestru dy Ddiddordeb a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi drwy e-bost.