Datganiad Covid-19

Datganiad Covid-19

Y mae Prifysgol Aberystwyth yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Fydd diogelwch ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?:

  • Rydym wedi cynnal asesiad risg ar yr adnoddau llety a chynadledda i sicrhau eich diogelwch. Mae’n bwysig cadw at ein cyfarwyddiadau a’n canllawiau er eich diogelwch eich hun ac eraill.
  • Byddwn yn gweithio gyda chi i wneud yn sicr bod eich achlysur yn ddiogel a llwyddiannus.
  • Os bydd angen diddymu trefniant oherwydd Rheoliadau Llywodraeth, ynysu neu salwch Covid, fe gewch ad-daliad llawn.

Ar gyfer cyfyngiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru, ewch at https://llyw.cymru/coronafeirws

Mae’r Swyddfa Gynadleddau yn parhau i weithio ac yn gweithio yn galed i gadw fewn cysylltiad a’n cwsmeiriaid. Os dymunwch gysylltu a ni gellir gwneud hynny ar 01970 621960 neu conferences@aber.ac.uk. Gobeithiwn eich gweld yn fuan.